De handelsbeurs

1899: Stad Gent zoekt een nieuwe plek om een handelsbeurs in onder te brengen. L’Union wordt onteigend op verordening van de toenmalige burgemeester Emile Braun.

Aangezien het stadsbestuur al eigenaar was van de Hoofdwacht, wilde men voor de nieuwe handelsbeurs de twee gebouwen samenvoegen. Hiervoor gingen ze aankloppen bij stadsarchitect Charles Van Rijsselberhe (1850-1920).

Verbouwingen tot een handelsbeurs

1901 - 1906: verbouwingen. Het is dit ontwerp voor de handelsbeurs, inclusief de schilderwerken en decoraties, dat als basis werd genomen voor het restauratieproject van de nieuwe concertzaal.

  • In de Hoofdwacht werd een telefoon- en telegraafkantoor ondergebracht. In de tuin achter het poortgebouw wordt een galerij bijgebouwd.
  • Het voorstel om de zaal van l’Union door te trekken tot over het water wordt afgekeurd omdat de Ketelvaart te belangrijk bleek in de handel en nijverheid. Daarom geeft Van Rijsselberghe de mooie tuin op die zich achter het poortgebouw tussen de zaal en de Hoofdwacht bevond. Hier kwam een zusterzaal die alles perfect deed aansluiten, de huidige concertzaal dus.
  • Hierdoor verloor de zaal haar natuurlijke lichtbron aan tuinzijde. Van Rijsselberghe voorzag grote glazen lichtbruggen in de plafonds om het licht binnen te laten.
  • Armand Heins nam de decoratie van de nieuwe handelsbeurs op zich. Hij schilderde grote decoratieve doeken voor in de nissen. Vandaag resteren enkel de bovenste doeken hiervan, waar hij onder andere het museumpark, de Sint-Baafskathedraal, de vrijdagmarkt, de draak op het Belfort en het Gravensteen in olieverf afbeeldde.

WO I

1911: de Handelsbeurs fungeert als secretariaat voor de organisatie van de wereldexpo te Gent en andere events.

1914: de Handelsbeurs wordt als meldeamt der Kommandantur door de Duitse bezetter ingenomen.

Interbellum

De Belgische Werkliedenpartij maakt geregeld gebruik van de Handelsbeurs voor socialistische bijeenkomsten.

WO II

De Handelsbeurs wordt gebruikt door de dienst rantsoeneringen. In de kelders zou een Rode Kruispost ondergebracht zijn.

1941: de kaaimuur achteraan de Handelsbeurs stort in. Bij de herstellingswerken werd de achtergevel van de feestzaal op één lijn gebracht met de gevel van Van Rysselberghe.

1943: de Handelsbeurs wordt beschermd monument