Amenra aan de slag met Egidius

Het middelseeuwse Egidiuslied bezit een snijdende schoonheid die tot op de dag van vandaag voelbaar is. In het kader van het Gentse Van Eyckjaar laat de postmetalband Amenra zich erdoor inspireren.

Egidius waer bestu bleven

In het Egidiuslied bezingt een dichter zijn overleden vriend. Egidius koos voor het hiernamaals, en liet hem achter in het lijden van het aardse bestaan. Datzelfde lijden komt ook terug in Van Eyck zijn schilderijen. De bleke stoïcijnse gezichten staan er in schril contrast met hun weelderige gewaden.  

In juni 2020 gaat Amenra het lijden te lijf met bezwerende gitaarpartijen, stuwende drums en een stem die de schreeuw verheft tot schoonheid. Een krachtig ritueel dat je in de ban houdt. Dat alles in een beklijvend muziekparcours in de Gentse Sint-Baafsabdij.

Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven

Dat was gheselscap goet ende fijn
Het sceen teen moeste ghestorven sijn

Nu bestu in den troon verheven
Claerre dan der zonnen scijn
Alle vruecht es di ghegheven

Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven

Nu bidt vor mi ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn
Verware mijn stede di beneven

Ic moet noch zinghen een liedekijn
Nochtan moet emmer ghestorven sijn

Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven

Dat was gheselscap goet ende fijn
Het sceen teen moeste ghestorven sijn

Gepubliceerd op do 30.01.20

Andere muziekliefhebbers ontdekten ook volgende concerten:

Uitverkocht

Bezwerende postmetal in de Gentse Sint-Baafsabdij

do09.06.2219u00