Privacy

Deze website is eigendom van Noordstarfonds vzw.

Contactgegevens
Noordstarfonds vzw
Kouter 29
9000 Gent
T: 09 265 91 60

Ondernemingsnummer: B.T.W.-B.E.-0410.374.336

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Noordstarfonds vzw of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Alle op deze website weergegeven informatie is vatbaar voor wijzigingen in de loop van het seizoen. Noordstarfonds vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Noordstarfonds vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent bevoegd.

Noordstarfonds vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

PRIVACY

Bij het inschrijven voor het ontvangen van Handelsbeurs informatie of bij een online reservering noteren we een aantal persoonsgebonden gegevens. Deze worden gebruikt om onze service te optimaliseren en om je op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen. Het beheer van deze gegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet van 11 december 1998 inzake de verwerking van persoonsgegevens. Je hebt ten allen tijde het recht op inzage van en eventuele verwijdering of verbetering van je persoonlijke gegevens in onze databank. Om je gegevens aan te passen of te schrappen, contacteer ons op info@handelsbeurs.be

VEILIGHEID

De gebouwen van de Handelsbeurs staan om veiligheidsredenen onder continue camerabewaking.